Rozpočet obce Štefanov na rok 2019

Prejednaný a schváleny na OZ 27.2.2019


Prílohy