Úradná tabuľa - Obec Štefanov 

VZN 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO


Prílohy