Úradná tabuľa - Obec Štefanov 

Rozhodnutie č. SOU-3390/2019/BAD