Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 02.05.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Štefanov
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 05.06.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Štefanov
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 05.06.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Štefanov